توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
اجرا
استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی
تاریخ دوره
شنبه – 27 آذر 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 28 آذر 1400 – ساعت 14:30 و دوشنبه – 29 آذر 1400 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
دوشنبه – 29 آذر 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید