توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

تاریخ دوره
شنبه – 22 آبان 1400 – ساعت 14:30 , یکشنبه – 23 آبان 1400 – ساعت 14:30 , دوشنبه – 24 آبان 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دوشنبه – 24 آبان 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید