توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

تاریخ دوره
شنبه – 16 مرداد 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 17 مرداد 1400 – ساعت 14:30 و دوشنبه – 18 مرداد 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دوشنبه – 18 مرداد 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید