پایه
دو به یک
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
اجرا
استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی
تاریخ دوره
شنبه – 11 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 12 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30 و دوشنبه – 13 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
دوشنبه – 13 اردیبهشت 1400 – ساعت 21

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید