پایه
دو به یک, سه به دو
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
اجرا
استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی
تاریخ دوره
پنج شنبه-12تیر99-ساعت14
تاریخ امتحان
شنبه-14تیر99-ساعت20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید