توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
شهرسازی

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
چهارشنبه – 05 آبان 1400 – ساعت 14:30 و پنج شنبه- 06 آبان 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنج شنبه- 06 آبان 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای دکتر حکمت امیری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

دوره های ارتقا پایه ی 3به2 شهرسازی