پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ امتحان
یکشنبه – ۱۷ اسفند ۹۹ – ساعت ۲۰

تاریخ دوره
شنبه – ۱۶ اسفند ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و یکشنبه – ۱۷ اسفند ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰

استاد
جناب آقای مهندس بهبود مرتضوی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید