توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ امتحان
پنج شنبه – 02 بهمن 99 – ساعت 20

تاریخ دوره
چهارشنبه – 01 بهمن 99 – ساعت 14:30 و پنج شنبه – 02 بهمن 99 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس بهبود مرتضوی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید