توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ امتحان
یکشنبه – 2 آذر 99 – ساعت 20

تاریخ دوره
شنبه – 1 آذر 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 2 آدر 99 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس حمیدرضا فرشچی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید