توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره

یکشنبه 26 شهریور -دوشنبه 27 شهریور 1402 – ساعت 14:30

تاریخ آزمون

1402/07/04

استاد
جناب آقای دکتر محمد اسکندری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید