توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره

سه شنبه 30خرداد 1402 ساعت14:30 چهارشنبه 31 خرداد 1402 ساعت14:30- پنج شنبه 1تیر 1402 ساعت14:30

تاریخ آزمون
سه شنبه 6تیر 1402

استاد
جناب آقای دکتر اصغر سعادتی راد

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید