توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو
رشته
برق
صلاحیت
طراحی یا نظارت
تاریخ دوره
شنبه – 28 تیر 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 29 تیر 99 – ساعت 14:30
استاد
جناب آقای مهندس علی سعادتی
تاریخ امتحان
یکشنبه – 29 تیر 99 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید