توضیحات تکمیلی
پایه
سه به دو

رشته
برق

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
چهارشتبه- 23 مهر 99 – ساعت 14:30 و پنج شنبه – 24 مهر 99 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس علی سعادتی

تاریخ امتحان
پنچشنبه – 24 مهر 99 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید