درباره ما

درباره ما :

مجری ویژه برگزار کننده دوره های تخصصی عمران و معماری ( اجرا ورود به حرفه – اجرا 3 به 2 – اجرا 2 به 1 ) ،
عمران (محاسبات 3 به 2 -نظارت 2 به 1 -نظارت 3 به 2 ) ،
معماری ( نظارت و طراحی 2 به 1 – نظارت و طراحی 3 به 2 ) ،
برق ( نظارت و طراحی 3 به 2 و 2 به 1 ) ،
مکانیک ( نظارت و طراحی 3 به 2 – نظارت و طراحی 2 به 1 ) ،
شهرسازی ( نظارت و طراحی 3 به 2 و 2 به 1 ) و
تمدید پروانه(HSE)
(با بهره گیری از اساتید متخصص و مجرب دارای پروانه آموزش نظام مهندسی)
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید